Pořídili jste si vloni nemovitost?

Do konce ledna musíte podat přiznání k dani

Asi málokdo vyplňuje rád daňové přiznání. To, kterým se přihlásíte k placení daně z nemovitosti, má alespoň výhodu, že ho stačí vyplnit pouze jednou a pak už jen pravidelně dostáváte složenky od finančního úřadu. Povinnost se týká všech, kteří se vloni stali vlastníky nemovitosti. A pozor, přiznání se musí odevzdat do konce ledna, jinak riskujete penále. Je to i váš případ? Nebojte se, poradíme vám, jak na to.

Na úvod jedno upozornění – nezaměňujte daň z vlastnictví nemovitých věcí za daň z nabytí nemovitosti – jde o dvě různé daně. Ano, stát netroškaří. První jmenované daně se týká tento článek, druhá se platí jednorázově při zákonem vymezených případech nabytí nemovitosti, typicky při její koupi (neodvádí se u novostaveb, nemovitostí mladších pěti let, nemovitostí získaných darem od příbuzného nebo v dědickém řízení či při koupi nemovitosti v družstevním vlastnictví). Tuto daň je třeba zaplatit do tří měsíců od měsíce, kdy byl vklad práva nabyvatele
nemovitosti zapsán do katastru.

Tak a teď pojďme na „naši“ daň pro vlastníky nemovitostí.

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Pokud se nechcete podáním daňového přiznání zabývat sami, nabízíme Vám v rámci našich služeb jeho zpracování za velmi výhodných podmínek.

Koho se daň týká?

K placení daně z nemovitosti (například bytu, domu, rekreačního objektu, garáže či pozemku) se musí přihlásit každý, kdo takovou nemovitost, zapsanou do katastru, získal do vlastnictví v uplynulém roce a k 1. lednu je stále jejím vlastníkem. Pokud jste tedy vloni koupili, vystavěli (případně dostali darem či zdědili) například dům a k prvnímu dni letošního roku jste byli jeho vlastníky, přiznání musíte odevzdat. Povinnost máte také v případě, že jste v uplynulém roce na nemovitosti prováděli výraznější stavební úpravy, při kterých došlo například k navýšení zastavěné nebo obytné plochy – třeba jste přistavěli nové patro. Aktualizované přiznání podejte také, pokud jste vloni odprodali třeba část pozemku – když o tom nedáte finančnímu úřadu vědět, budete platit vyšší daň z původní výměry.

Co budete potřebovat?

Formulář daňového přiznání si můžete stáhnout například na stránkách Finanční správy ve formátu PDF zde. Máte-li ověřený elektronický podpis, či datovou schránku, můžete přiznání odevzdat i elektronicky. K tomu určený formulář najdete hned na prvním řádku tohoto seznamu. Tento formulář, kde se některé hodnoty automaticky vypočítávají podle zadaných údajů, můžete využít, i když elektronicky odevzdávat nebudete. Vyplněný dokument je možné stáhnout, vytisknout a odevzdat jiným způsobem, viz níže.

Potřebovat budete také výpis z katastru nemovitostí. Pravděpodobně ho už doma máte z doby, kdy jste se stali vlastníky nemovitosti. Pokud ne, můžete údaje potřebné pro vyplnění přiznání nalézt online zde. Samotný výpis ale k přiznání přikládat nemusíte… Alespoň něco.

Jak přiznání odevzdat?

Vyplněný formulář musíte odevzdat na finanční úřad, či jeho územní pracoviště, v jehož
působnosti se vaše nemovitost nachází. Přiznání můžete doručit osobně, odeslat poštou, nebo elektronicky, máte-li datovou schránku, či elektronický podpis. Pokud jste se vloni stali vlastníkem nemovitostí v obvodech, které jsou v působnosti více finančních úřadů, například v Praze a v Brně, musíte odevzdat přiznání za konkrétní nemovitost každému úřadu zvlášť. Máte-li více nemovitostí spadajících pod jeden finanční úřad, uveďte je všechny v jednom daňovém přiznání.

Adresy finančních úřadů a jejich územních pracovišť vyhledáte zde. Přiznání musíte odevzdat do 31. ledna, v případě poštovního doručení se za datum odevzdání považuje datum podání na razítku. Dokument odešlete raději doporučeně, abyste měli v ruce potvrzení.

Příklad

Byt má pojistnou hodnotu čtyři miliony korun, ale pojistná částka je nastavena jen na dva miliony (tedy poloviční). Pokud požár v bytě způsobil škody ve výši 200 tisíc, pojišťovna nevyplatí celou částku, ale bude krátit ve stejném poměru, v  jakém je pojistná částka k hodnotě nemovitosti. V tomto případě by to bylo o polovinu, tedy o 100 tisíc. 

Co když má nemovitost více spoluvlastníků?

Pokud vlastníte nemovitost dohromady například s manželem, manželkou nebo jiným příbuzným, je ideální, abyste se domluvili, že za celou nemovitost podá přiznání jeden z vás, ten pak také bude každoročně daň platit. Když nemovitost spoluvlastníte s dalšími osobami a nedomluvíte se na společném postupu, musí každý ze spoluvlastníků podat přiznání za svůj podíl na nemovitosti.

Jak je to s placením?

Výslednou daň vám v příštích letech každoročně vypočte finanční úřad na základě koeficientů platných pro dané území. Daň se vypočítává z výměry pozemku či ze zastavěné plochy. Složenka by vám měla přijít v průběhu roku, někdy skutečně třeba i týden před datem, kdy je ji třeba uhradit, což je nejpozději do 1. června. Týká se to částek, které jsou nižší než 5 000 korun. Pokud daň tuto částku přesáhne, je rozdělena na dvě splátky – květnovou a listopadovou, splatnou do 30. listopadu.

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Pokud se nechcete podáním daňového přiznání zabývat sami, nabízíme Vám v rámci našich služeb jeho zpracování za velmi výhodných podmínek.

Věděli jste, že…

Pultar a partneři s.r.o. © 2022. Všechna práva vyhrazena.